Tarım ve Orman Bakanlığı Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Tarım

Konu: Tarım ve Orman Bakanlığı Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Aynı eşyanın muhtelif kamu kurumları tarafından tahlile tabi tutulması kaynak israfına sebebiyet verrmektedir. Bu gibi durumları önlemek ve bir kamu kurumu tarafından ulaşılan sonucun diğer kamu kurumlarınca da kullanılmasını sağlamak üzere Gümrükler Genel Müdürlüğü bir Genelge yayımlamıştır.

15.fasıl altında sınıflandırılan bazı “Hayvansal ve Bitkisel Yağlar” için Tarım ve Orman Bakanlığı’nca düzenlenen “Muayene ve Analiz Raporunun” beyanname ekinde ibraz edilmesi halinde yapılacak işlemler açıklanmıştır.

Buna göre; 

– Temin edilen "Muayene ve Analiz Raporu"’nun bir nüshasının Gümrük Laboratuvarlarına tahlil için gönderilen numune ile birlikte, LARA sistemi üzerinden eklenmesinin sağlanması,

– Gümrük Laboratuvarlar Müdürlüklerince; kendilerine intikal eden numunelere ilişkin tarife tespitinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Muayene ve Analiz Raporu" unda yer alan tahlil sonuçlarının esas alınması,

– Beyanname ekinde sunulan "Muayene ve Analiz Raporu"nun GTİP tespiti için yetersiz kaldığı durumlarda ise, Laboratuvar Müdürlüklerince gerekli görülen tahlillerin yapılarak tarife tespitinin yapılması,

– Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Muayene ve Analiz Raporu"'na istinaden Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan tarife tespitine itiraz edilmesi halinde; tahlillerin mer’i mevzuat çerçevesinde ilgili Laboratuvar Müdürlüklerinde yapılması,

Gerekmektedir. 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net