Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk. (Kristal Şeker)

İLGİLİ SEKTÖR:  Tarım Ürünleri

Konu:  Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk. (Kristal Şeker)

Duyuru Özeti:

Tarım ürünleri ihracatını öngören DİİB’lerin düzenlenmesi ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirleri 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi ile belirlenmektedir.

Bahse konu Genelge’de 17.06.2022 tarihinde yapılan değişiklikler ile; Kristal şeker ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında önce ithalat şartı getirilmişti.

“DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar” başlıklı 7. Maddesinin “Şeker” başlıklı on üçüncü bölümü çerçevesinde, kristal şeker ithalatı karşılığında mamul ürün ihracatı taahhüt edilen DİİB’ler kapsamında 17.06.2022 tarihinden bu yana uygulanan önce ithalat şartı hususunda 29.03.2023 tarihli Makam Onayı marifetiyle değişikliğe gidilmiş olup, ilgili bölümün son hali ve kaldırılan hüküm aşağıdaki gibidir.


13) Şeker (Değişik: 29/03/2023)

DİİB kapsamında 1701.99.10.00.11 GTİP’li kristal şeker ithalatının mamul ürün ihracatı öncesinde öngörülmesi durumunda, Tebliğ’in 9’uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri (İndirimli teminata ilişkin hükümler) saklı kalmak kaydıyla anılan ürün ithalatında asgari %20 oranında teminat uygulanır.

(Değişik: 17/12/2018) DİİB’lerin kapatılmasında, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen uygunluk yazısı aranır.

DİİB başvurularında, ihraç ürün bünyesinde kullanılan şekere ilişkin olarak azami %3 fire oranı esas alınır.

(Değişik: 17/06/2022) 1701.99.10.00.11 GTIP’li kristal şeker ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, kristal şeker ithalatının gerçekleştirilmesini müteakip ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılması şartı aranır.


Orta Anadolu İhracatçı Birliklerince yayımlanan duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2016/1 sayılı Genelge’nin güncel haline ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net