Tarife Sınıflandırma Kararları Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Tarife Sınıflandırma Kararları Hakkında

Duyuru Özeti:

Muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmek amacıyla hazırlanmış olan 26 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği 02/11/2017 tarihli 30228 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ’de sınıflandırma kararlarına ilişkin AB Resmi Gazetelerinin seri numaralarına yer verilmiş olup, Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgilerinin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitireceği,

Ayrıca, Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda da Tebliğ hükümlerinin uygulanacağı, hususları düzenlenmiştir.
 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.