Tamamlayıcı Beyan Durumda TRT Bandrol Ücretlerinin Ödenmesi Hk. 

 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Tamamlayıcı Beyan Durumda TRT Bandrol Ücretlerinin Ödenmesi Hk.

Duyuru Özeti:

Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazların ithalatında 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu kapsamında; ürüne göre değişen oranlarda serbest dolaşıma giriş beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere ücret tahsil edilmektedir.

İthal eşyasının gümrük kıymetine veya katma değer vergisi matrahına girmesi gereken, ancak gümrük beyannamesinin tescili anında beyan sahibi tarafından mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan kıymet veya matrah unsurları için Gümrük Yönetmeliğinin 53/5. maddesi uyarınca tamamlayıcı beyan yapılabilmektedir.

Bu durumda TRT bandrol ücretinin hesaplanmasına esas matrahta da artış olduğundan, tamamlayıcı beyan nedeniyle ortaya çıkan TRT bandrol ücretlerinin ne şekilde ödeneceği hususundaki tereddütlere dair Gümrükler Genel Müdürlüğünce bir yazı yayımlanmıştır.

69776958 sayılı yazıda;

Gümrük Yönetmeliğinin 53/5 maddesi uyarınca, tamamlayıcı beyanlar ile basitleştirilmiş usule göre gerçekleşen beyanlar bir bütün olduğundan, Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi çerçevesinde istisnai kıymetle beyanda bulunulan durumlarda, yükümlüsünce yapılan tamamlayıcı beyan üzerine ortaya çıkan TRT Bandrolü ücretlerinin gümrük idaresi tarafından tahsil edilmesi; bu tutarlarla ilgili olarak ayrıca KDV ve varsa ÖTV yönüyle de gerekli işlemlerin ikmal edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net