SURİYE’DEN METAL HURDA İTHALATININ YASAKLANMASI HK.Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Bölge Müdürlüklerine gönderdiği Suriye’den metal hurda ithalatının yasaklanması konulu yazısı aşağıda yer almaktadır.

 

Her türlü metal hurdasının, hurda metallerin ergitilmesiyle elde edilen külçe metallerin ve metal içeren hurda eşyanın

Suriye’den ithalatı ile söz konusu ürünlerin ülkemiz üzerinden transit geçişi ve farklı şekillerde

ülkemize girişinin yasaklandığı belirtilmektedir.

 

 

 

 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :20117910-170.06.05

Konu :Suriye’den Metal Hurda İthalatının Yasaklanması

 

25/02/2014 / 3814

GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 20.02.2014 tarihli ve

22000052 sayılı yazıda, Suriye’de yaşanmakta olan iç çatışmalar göz önünde bulundurulduğunda

Suriye’den ithal edilen hurdalar ile radyoaktif maddeler ve silah/mühimmat gibi patlayıcıların

ülkemize girebileceği ve bu durumun kamu güvenliği ve halk sağlığı açısından tehdit oluşturabileceği

sebebiyle anılan ülkeden hurda ithalatı gerçekleştirmenin riskler içerdiğinin görüldüğü,

Bu kapsamda Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel

Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Bakanlıkları temsilcilerinin katılım sağladığı

toplantıda Irak’tan hurda ithalatının yasaklanması gerekçelerinin Suriye için de geçerli olduğu

hususunda görüş birliğine varıldığı,

Bu çerçevede, 19.02.2014 tarihli ve 2014/81 sayılı Bakanlık Onayı ile her türlü metal

hurdasının, hurda metallerin ergitilmesiyle elde edilen külçe metallerin ve metal içeren hurda eşyanın

Suriye’den ithalatı ile söz konusu ürünlerin ülkemiz üzerinden transit geçişi ve farklı şekillerde

ülkemize girişinin yasaklandığı belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür Yrd.V.

 

 

 EKLER:

EK-1. Yazı örn. (1 sayfa)

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri