Stajyerler için Kartlı Geçiş Sistemi Başvurusuİstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden derneğimize gelen yazı ile stajyerler için Kartlı Geçiş Sistemi kart başvurusu başlamıştır

İş takibi yetkisi olmayan fakat çalıştıkları Gümrük Müşavirliği firmasına ait belge ve evrakları bağlı bulundukları gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcısına teslim etmek ve gümrük müşavir yardımcılarının yetkisi dâhilinde iş ve işlemler dışında ilgilisi tarafından imzalanmış belgeleri Gümrük İdarelerine ibraz etmek gibi işlemleri yürüten stajyerlerin giriş kartları oluşturulacaktır.  

Bu sebeple Gümrük Müşavir Yardımcısı olmaya haiz stajyerlerin nüfus cüzdan fotokopilerini ve son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını 10/06/2013 tarihine kadar derneğimize elden ulaştırmaları gerekmektedir.