Sırbistan Üzerinden Yapılan Transit Taşımalara Ücretsiz Geçiş Belgesi Tahsisi

 Sırbistan Üzerinden Yapılan Transit Taşımalara Ücretsiz Geçiş Belgesi Tahsisi


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan duyuruda, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 12. maddesinin A/Dağıtım Usulü bölümü ile Özel Şartlar bölümünün 1. maddesi gereğince, Türk taşımacılarınca Sırbistan’a yönelik yapılan ikili taşımalarda ücretsiz ikili/transit geçiş belgeleri, Sırbistan üzerinden yapılan transit taşımalarda ise ücretli transit geçiş belgeleri kullanılmakta olduğu hatırlatılmakta ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan yazı kapsamında, Sırbistan makamlarından 2013 yılı için temin edilen 24.000 adet ücretsiz ikili/transit geçiş belgesinin yılsonuna kadar tükenmeyeceğinin değerlendirildiği bildirilerek kalan ikili/transit geçiş belgelerinin atıl kalabileceği hususu aktarılmaktadır.  
 
Bu çerçevede, halihazırda ülkemiz taşımacılarının Sırbistan üzerinden yaptığı transit taşımalarda ödediği geçiş ücretleri dikkate alınarak, ücretsiz ikili/transit geçiş belgelerinin atıl kalmaması amacı ile Yönerge çerçevesinde söz konusu ücretsiz geçiş belgelerinin 5.000 adetinin transit taşımalara öncelikli olarak tahsis edilmesinin uygun görüldüğü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından bildirilmiştir.