Sırbistan’ın 1 Şubat 2016 Tarihi İtibarıyla Ortak Transit Rejimi’ne Katılması Hk.

 Sırbistan 1 Şubat 2016 Tarihi İtibarıyla Ortak Transit Rejimi’ne Katılacaktır.

Ülkemizin 1 Aralık 2012 tarihi itibarıyla taraf olduğu Ortak Transit Rejimi’nin uygulanması ve işleyişinden sorumlu AB/EFTA Ortak Transit ve Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesi Ortak Komiteleri 2015 yılı Başkanlığı ülkemiz adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmüştür.
2015 yılı Başkanlığımız döneminde 1 Temmuz 2015 tarihinde sisteme katılımı gerçekleşen Makedonya’nın ardından, bu defa Sırbistan Cumhuriyeti 1 Şubat 2016 tarihi itibarıyla  Ortak Transit Rejimi’ne katılacaktır.

Sırbistan’ın da katılımı ile sistemde yer alan mevcut ülke sayısı ülkemiz ile birlikte 35 olacaktır.

Ortak Transit Sistemi’nde tüm işlemler elektronik sistem üzerinden yürütüldüğünden taşımacılık sektörü için önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Ortak Transit Rejimi sayesinde, Türkiye’den AB ve EFTA ülkelerine, AB ve EFTA ülkelerinden ise Türkiye’ye yönelik taşımalarda tek beyan ve tek teminat ile işlem yapılabilmektedir.

Sırbistan Cumhuriyeti’nin Ortak Transit Sistemi’ne katılımı, ülkemiz ve AB/EFTA ülkeleri arasında yapılan taşımalar açısından mevcut coğrafi boşluğu tamamen kapatacak olması NCTS (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi) kapsamı taşımalar açısından önem arz etmektedir.

Sırbistan’ın katılımı ile hem ülkemiz hem diğer taraf ülkelerdeki gümrük geçişlerinde daha az bürokrasi ile sınır geçişlerinin hızlanması beklenmektedir.
 
Kaynak: http://ab.gtb.gov.tr/sirbistan-1-subat-2016-tarihi-itibariyla-ortak-transit-rejimine-katilacak