Sigorta Primi Teşviki Düzenlemeleri Hakkında SGK Genelgesi Yayınlandı.Hatırlanacağı üzere, 14/7/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, işveren hissesi sigorta primi teşviki kapsamına giren yerler, uygulama süresi ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş (5) puanlık prim indirimine ilave olarak, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak olan işveren hissesi sigorta primi teşvikine ilişkin prim oranı (6 puan) belirlenmiş ve bu konuya 2013/85 sayılı sirkülerimizde yer verilmişti.

Söz konusu düzenlenin usul ve esasları ise 22.07.2013 tarihli ve 2013-30 sayılı SGK Genelgesi ile açıklanmıştır.

Konuya ilişkin Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2013-30 sayılı Genelge