‘Sermaye Şirketlerinin Hamil veya Lehtarı Olduğu Bonoların Tahsil ve Protesto İşlemleri Hakkında Kanun Taslağı’Konu

Kanun Taslağı

Tarih

22 Mayıs 2013 Çarşamba


 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) bir yazısında, ‘Sermaye Şirketlerinin Hamil veya Lehtarı Olduğu Bonoların Tahsil ve Protesto İşlemleri Hakkında Kanun Taslağı’ hakkındaki görüş ve önerilerinizin bildirilmesi talep edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu taslağa ilişkin maddeler bazında ve gerekçeli görüş ve önerilerinizin en geç 28.05.2013 Salı günü saat 12.00’ye kadar 
MS Word dosyası olarak Genel Sekreterliğimize ([email protected] ) iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Canan ÖZYİĞİT
Genel Sekreter Yardımcısı

Ek: Sermaye Şirketlerinin Hamil veya Lehtarı Olduğu Bonoların Tahsil ve Protesto İşlemleri Hakkında Kanun Taslağı (7 sayfa)