Sanayi Sicil Belgesi Sahibi KDV Mükelleflerine İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Makine veTeçhizat Teslimlerindeki KDV İstisnası Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR : Genel 

 

Konu : Sanayi Sicil Belgesi Sahibi KDV Mükelleflerine İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Makine veTeçhizat Teslimlerindeki KDV İstisnası Hakkında

 

Duyuru Özeti :

Sanayi sicil belgesini haiz mükellefler KDV istisnası kapsamında teslim edilecek makine ve teçhizata ilişkin düzenlemeyi içerir 2018/11674 sayılı Karar 05.05.2018 sayılı 30412 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bahse konu Karar’ın 4 üncü maddesinde; Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere, 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesine göre amortisman oran vesüreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek ve 3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesine göre katma değer vergisi istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makie ve teçhizata ilişkin liste Karar ekinde yer almaktadır.

Söz konusu liste muhteviyatı eşyanın kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatlarının bahse konu mevzuat kapsamında değerlendirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

Karar eki listeye baktığımızda 84 ve 85 inci fasıllarda sınıflandırılan eşyaların yer aldığı görülmektedir. 

 Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.