Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/29 Sayılı Genelgesi (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen ithal izin belgelerinin (T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

27.04.2016/15592379
GENELGE
(2016/29)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından her yıl yenilenen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetim Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi) kapsamında verilen 0934 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Ürün), 0935 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yem), 0936 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yan Ürün), 0937 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Gemi Kumanyacılığı-Hayvansal Ürün) ve 0938 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Canlı Hayvan)’a ilişkin başvuruların yükümlü tarafından “e-başvuru” sistemi aracılığıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na iletilmesi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde her yıl yenilenen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetim Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi) kapsamında verilecek ithal izin belgelerinin 02.05.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca düzenlenecek 0934 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Ürün), 0935 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yem), 0936 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yan Ürün), 0937 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Gemi Kumanyacılığı-Hayvansal Ürün) ve 0938 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Canlı Hayvan) verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- 0934 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Ürün), 0935 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yem), 0936 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yan Ürün), 0937 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Gemi Kumanyacılığı-Hayvansal Ürün) ve 0938 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Canlı Hayvan) başvuruları Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden gerçekleştirilir. 0934 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Ürün), 0935 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yem), 0936 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı
(Hayvansal Yan Ürün), 0937 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Gemi Kumanyacılığı-Hayvansal Ürün) ve 0938 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Canlı Hayvan) başvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulur ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na elektronik ortamda gönderilir.

2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuruların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, her yıl yenilenen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetim Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi) kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 0934 TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Ürün), 0935 TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yem), 0936 TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yan Ürün), 0937 TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Gemi Kumanyacılığı-Hayvansal Ürün) ve 0938 TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Canlı Hayvan) kodlu e-belgeler ile bu belgelere ait 23 haneli
numara üretilir.

5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı ithal izin belgesi aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar