Polyester Elyaf (5503.20.00.00) İthalatına Ek Mali Yükümlülük Uygulanması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Tekstil
 

Konu:  Polyester Elyaf (5503.20.00.00) İthalatına Ek Mali Yükümlülük Uygulanması Hk.

Duyuru Özeti:

5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda sınıflandırılan “Poliesterlerden Sentetik Devamsız Lifler” tanımlı ürün ithalatının son dönemde artış göstermesi ve yerli üreticilerin kârlılık, kapasite kullanım oranı, stoklar gibi bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğuna dair tespitler yapılması üzerine; korunma önlemi soruşturması açılmıştı.

4412 sayılı 24.08.2021 tarihli Karar ile;

Aşağıdaki tabloda belirtilen eşyanın ithalatında aynı tabloda gösterildiği şekilde 3 (üç) yıl süre ile korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verilmiştir.

Bahse konu Karar 23.09.2021 tarihinde yürülüğe girecektir.
 

GTİP

Ek Mali Yükümlülük (ABD Doları/Kg)

1. Dönem

2. Dönem

3. Dönem

5503.20.00.00.00

 0,060

0,058

0,056
*Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, bu Kararın yürülüğe girdiği tarihten başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder.

Karar eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla 16.593 tonluk tarife kontenjanı açılmış olup, söz konusu kontenjanın uygulanmasına ilişkin usul ve esalar bilahare yayımlanacak Tebliğler ile belirlenecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net