Polonya’da Uygulamaya Konan Yeni Yatırım Teşvik Paketi

 Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; Polonya’da Başbakan Donald TUSK tarafından yeni bir yatırım programının başlatıldığı ve bu amaçla özelleştirmeden elde edilecek yaklaşık 10 milyar Avro tutarında bir kaynağın söz konusu program çerçevesinde kullanılmak üzere Ulusal Ekonomi Bankası’na tahsis edileceğinin duyurulduğu belirtilerek, bu kapsamda 4 Şubat 2013 tarihinde Polonya Hazine Bakanlığı’nda bir bilgilendirme toplantısının düzenlendiği bildirilmiş olup, söz konusu yeni yatırım teşvik programına ilişkin sunumun bir örneği yazımız ekinde sunulmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.Canan ÖZYİĞİT
Genel Sekreter Yardımcısı 


TS

Ek: Sunum (11 Sayfa)