ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında

Duyuru Özeti:

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin 4 seri no.lu Tebliğ 12.05.2018 sayılı 30419 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde İhracatın Süresinde Gerçekleşmemesi” ve  ihraç Kayıtlı Teslim Edilen Taşıtın ÖTV Mükellefine İadesi” başlıkları altında düzenlenen usule ilişkin ibarelerde değişikliğe gidilmiş, 

Tebliğin “II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” Kısmının başlığı “II- İSTİSNALAR, VERGİ İNDİRİMİ VE VERGİNİN İADESİ” şeklinde değiştirilmiş,

“F- BAZI TAŞITLARIN İMALİNDE KULLANILAN (IV) SAYILI LİSTEDEKİ MALLAR İÇİN ÖDENEN ÖTV’NİN İADESİ”  başlıklı yeni bir bölüm eklenmiştir. 

Eklenmiş olan bölüm ile; Özel Tüketim Vergisi Kanununun 9/A maddesinde, bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV’nin, (II) sayılı listedeki malların imalatçısına iade edilmesine imkân tanınmış olup, iadeye ilişkin usul ve esasları belirleme hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Yapılan değişiklik ile düzenleme kapsamına alınan motorolu taşıtların imalinde kullanılan oto radyosu, hoparlör, monitör, ısıtıcı rezistansı, uzaktan kumanda cihazı gibi eşya için ödenmiş olan ÖTV’nin iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.  

Düzenlemeden, sadece söz konusu taşıtların sanayi sicil belgesini haiz imalatçıları yararlanabileceği ve ÖTV’nin iadesinin, taşıtın üretiminde kullanıldığı ayı takip eden aydan itibaren en geç bir yıl içinde talep edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.