ÖTV (I) Sayılı Listede Yer Alan Ürünlerin (Petrol Ürünleri) Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Petrol Ürünleri

Konu:  ÖTV (I) Sayılı Listede Yer Alan Ürünlerin (Petrol Ürünleri) Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hk.

Duyuru Özeti:

ÖTV (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan Petrol Ürünleri (Akaryakıt, Gaz, Madeni Yağlar vb.)  için uygulanacak Özel Tüketim Vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. 

Bu kapsamda 03/01/2024 tarihinden geçerli olmak üzere;

Listede yer alan ürünlerin vergileri % 25,6  oranında 
arttırılmıştır. 

 
 Söz konusu tutarları karşılaştırmalı olarak gösteren tablolara aşağıda yer verilmektedir.

I SAYILI LİSTE – A CETVELİ 
G.T.İ.P. NOMal İsmiEski Vergi Tutarı (TL)Yeni Vergi Tutarı (TL)Birimi
2710.12.11.00.00(Hafif yağlar ve müstahzarları)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
00Kilogram
2710.12.31.00.00Uçak benzini00Litre
2710.12.41.00.00(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
Oktanı (RON) 95’den az olanlar
6,40498,0451Litre
2710.12.45.00.11
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan
7,52659,4540Litre
2710.12.45.00.13
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)
7,52659,4540Litre
2710.12.45.00.18
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Diğerleri
7,52659,4540Litre
2710.12.49.00.11
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan
7,88999,9105Litre
2710.12.49.00.12
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)
7,88999,9105Litre
2710.12.49.00.18
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Diğerleri
7,88999,9105Litre
2710.12.51.00.00(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
Oktanı (RON) 98’den az olanlar
6,49438,1574Litre
2710.12.59.00.00(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
6,49438,1574Litre
2710.12.70.00.00Benzin tipi jet yakıtı00Litre
2710.19.21.00.00(Kerosen)
Jet yakıtı
00Litre
2710.19.43.00.11
(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Motorin
7,05598,8629Litre
2710.19.43.00.17(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
6,15887,7360Litre
2710.19.43.00.29(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Diğerleri
6,15887,7360Litre
2710.19.46.00.18(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
6,15887,7360Litre
2710.19.46.00.29(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler)
Diğerleri
6,15887,7360Litre
2710.19.47.00.18(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
6,15887,7360Litre
2710.19.47.00.19(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler)
Diğerleri
6,15887,7360Litre
2710.19.48.00.11(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
5,91857,4342Litre
2710.19.48.00.18(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler)
Diğerleri
5,91857,4342Litre
2710.20.11.00.11
(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Motorin
7,05598,8629Litre
2710.20.11.00.19(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Diğerleri
6,15887,7360Litre
2710.20.15.00.00(Gaz oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler
6,15887,7360Litre
2710.20.17.00.00(Gaz oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler
6,15887,7360Litre
2710.20.19.00.00(Gaz oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler
5,91857,4342Litre
2710.20.90.00.00Diğer yağlar
(2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç)
5,91857,4342Litre
2710.19.62.00.10(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Kalorifer Yakıtı
1,63362,0519Kilogram
2710.19.62.00.11(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Fuel oil
1,63362,0519Kilogram
2710.19.62.00.31(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Artık denizcilik yakıtı
1,63362,0519Kilogram
2710.19.62.00.39(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Diğerleri
1,63362,0519Kilogram
2710.19.64.00.10(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Kalorifer Yakıtı
0,81341,0217Kilogram
2710.19.64.00.11(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Fuel oil
0,81341,0217Kilogram
2710.19.64.00.31(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Artık denizcilik yakıtı
0,81341,0217Kilogram
2710.19.64.00.39(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Diğerleri
0,81341,0217Kilogram
2710.19.68.00.11(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler)
Yüksek kükürtlü fuel oil
0,76880,9656Kilogram
2710.19.68.00.31(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler)
Artık denizcilik yakıtı
0,76880,9656Kilogram
2710.19.68.00.39(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler)
Diğerleri
0,76880,9656Kilogram
2710.20.31.00.00(Fuel oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler
1,63362,0519Kilogram
2710.20.35.00.00(Fuel oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler
0,81341,0217Kilogram
2710.20.39.00.00(Fuel oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler
0,76880,9656Kilogram
27.11Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
(2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)
00Kilogram
2711.11.00.00.00(Sıvılaştırılmış)
Doğal gaz
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar
Diğerleri

2,7944
0.0747

3,5100
0,0938

Standart M3 Standart M3
2711.12
(Sıvılaştırılmış)
Propan
5,77807,2577Kilogram
2711.13
(Sıvılaştırılmış)
Bütan
5,77807,2577Kilogram
2711.19.00.00.11
Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)
Diğerleri
5,7780
5,7780
7,2577
7,2577
Kilogram
Kilogram
2711.21.00.00.00(Gaz halinde olanlar)
Doğal gaz
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar
Diğerleri

2,7944
0.0747


3,5100
0,0938


Standart M3
Standart M3
2711.29.00.00.11
(Gaz halinde olanlar)
Propan
5,77807,2577Kilogram
2711.29.00.00.12
(Gaz halinde olanlar)
Bütan
5,77807,2577Kilogram
27.13Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları
(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)
00Kilogram
2713.11.00.00.00(Petrol koku)
Kalsine edilmemiş
00Kilogram
2713.12.00.00.00(Petrol koku)
Kalsine edilmiş
00Kilogram
2713.20.00.00.19(Petrol bitümeni)
Diğerleri
00Kilogram
2713.90Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları
(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)
00Kilogram
2715.00.00.00.00Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar00Kilogram
38.26Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70’den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler3,84704,8322Litre


I SAYILI LİSTE – B CETVELİ 
G.T.İ.P. NOMal İsmiEski Vergi Tutarı (TL)Yeni Vergi Tutarı(TL)Birimi
2707.10.00.00.00Benzol (Benzen)7,44319,3492Kilogram
2707.20.00.00.00Toluol (Toluen)7,44319,3492Kilogram
2707.30.00.00.00Ksilol (Ksilen)7,44319,3492Kilogram
2707.50.00.00.11Solvent nafta (Çözücü nafta)7,44319,3492Kilogram
2707.50.00.00.19Diğerleri7,44319,3492Kilogram
2707.99.19.00.00Diğerleri7,44319,3492Kilogram
2707.99.20.00.00Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen7,44319,3492Kilogram
2709.00.10.00.00Tabii gazın kondanseleri7,44319,3492Kilogram
2710.12.21.00.00White spirit7,44319,3492Kilogram
2710.12.25.00.00Diğerleri7,44319,3492Kilogram
2710.12.90.00.11Diğer solventler (Çözücüler)7,44319,3492Kilogram
2710.12.90.00.19Diğerleri7,44319,3492Kilogram
2710.19.29.00.00Diğerleri7,44319,3492Kilogram
2710.20.90.00.00Diğer yağlar
[Yalnız;
-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,

-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]
7,4431
5,1504
9,3492
6,4694

Kilogram
Kilogram
2901.10.00.90.11Hekzan7,44319,3492Kilogram
2901.10.00.90.12Heptan7,44319,3492Kilogram
2901.10.00.90.13Pentan7,44319,3492Kilogram
2901.10.00.90.19Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar7,44319,3492Kilogram
2902.20.00.00.00Benzen (Benzol)7,44319,3492Kilogram
2902.30.00.00.00Toluen (Toluol)7,44319,3492Kilogram
2902.60.00.00.00Etilbenzen7,44319,3492Kilogram
2909.19.90.00.13Metil tersiyer bütil eter (MTBE)7,44319,3492Kilogram
38.11Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar7,44319,3492Kilogram
3814.00Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar2,79733,5136Kilogram
3824.99.96.90.68Diğerleri2,79733,5136Kilogram
2710.19.71.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
5,15046,4694Kilogram
2710.19.75.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
5,15046,4694Kilogram
2710.19.81.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
5,15046,4694Kilogram
2710.19.83.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Hidrolik yağları
5,15046,4694Kilogram
2710.19.85.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafin
5,15046,4694Kilogram
2710.19.87.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Dişli yağları ve redüktör yağları
5,15046,4694Kilogram
2710.19.91.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
5,15046,4694Kilogram
2710.19.93.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
5,15046,4694Kilogram
2710.19.99.00.25(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğer madeni yağlar
5,15046,4694Kilogram
2710.19.99.00.11(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock
5,15046,4694Kilogram
2710.19.99.00.98(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğerleri
5,15046,4694Kilogram
2712.20Ağırlık itibariyle %0,75’den az yağ içeren parafin5,15046,4694Kilogram
3801.20.10.00.00Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit5,15046,4694Kilogram
3819.00.00.00.00Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar5,15046,4694Kilogram
2710.19.25.00.11Gazyağı3,90124,9002Litre
2710.19.25.00.19Diğerleri3,90124,9002Litre
3403.11.00.00.00(Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer, maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
5,15046,4694Kilogram
3403.19.10.00.00(Yağlama müstahzarları)
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
5,15046,4694Kilogram
3403.19.20.00.00(Yağlama müstahzarları)
Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar
5,15046,4694Kilogram
3403.19.80.00.00(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri
5,15046,4694Kilogram
3403.91.00.00.00(Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
5,15046,4694Kilogram
3403.99.00.00.00(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri
5,15046,4694Kilogram

 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net