Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)

 Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4) 
1 seri nolu Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır. 

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 1 inci maddesinde yer alan “mavi hat” ibaresi “beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalar” olarak değiştirilmiştir.
Onaylanmış kişi statüsü, türleri, reddi, kapsamı, düzenlenmesi, yetkilerde değişiklik iznin kapsamı v.b maddelerinde de değişiklik yapılmıştır.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.