Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişiklik HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:   Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişiklik Hakkında 

Duyuru Özeti:

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik’te yapılan değişikliğe ilişkin düzenleme 02.04.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu istisnalar başlıklı 3 üncü maddesinde tanımlanan bazı yazılı ölçü ve ölçü aletlerinden teknik işler dışında ve ticarette kullanılabilecek nitelikte olanların 

"ALIM VE SATIM İŞLERİNDE KULLANILAMAZ" deyiminin yazılması şartı bulunmaktadır.
 
İlgili Yönetmeliğin "Ticarette kullanılmayan Ölçü ve Ölçü Aletleri" başlıklı 8 inci maddesine yapılan ekleme ile;
“Maksimum kapasitesi 100 kg (100 kg dâhil)’a kadar olan ve 
  • Ticari işlemler için kütle tespiti,
  • Köprü veya yol geçiş ücreti, tarife, vergi, ceza, ikramiye, tazminat ya da benzer tip ödemelerin hesaplanması amacıyla kütle tespiti,
  • İlgili mevzuat hükümlerinin uygulanması, mahkeme tutanaklarında verilen bilirkişi görüşü için kütle tespiti,
  • Tıbbi amaçlı izleme, teşhis ve tedavi maksadıyla hastaların tartılması suretiyle kütle tespiti,
  • Reçetede yer alan ilaçların eczanede hazırlanması amaçlı kütle tespiti ile tıbbi ve ilaç laboratuvarlarında yürütülen analizlerde kütle tespiti,
  • Halka açık satış yerlerinde tüketiciye doğrudan satışlar ve hazır ambalajlı ürünler için fiyat tespiti.
İşlemlerinde kullanılmak amacıyla üretilen fiyat göstergesi ile satıcı ve alıcı için gösterge ekranları bulunan tartı aletleri üzerine, “ALIM VE SATIM İŞLERİNDE KULLANILAMAZ” ibaresi yazılma zorunluluğunun bulunmadığı hususu düzenlenmiştir

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net