OHAL Kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Alınan Bazı Tedbirlere İlişkin Kararname Hk. (Gümrük Vergisi ve Diğer Vergi Muafiyetleri)

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  OHAL Kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Alınan Bazı Tedbirlere İlişkin Kararname Hk. (Gümrük Vergisi ve Diğer Vergi Muafiyetleri)

Duyuru Özeti:

Depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde muhtelif muafiyet ve istisnalara dair 142 sayılı Kararname yayımlanmıştır.

Genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi amacıyla yürütülen ulusal ve uluslararası projeler kapsamında bulunan her türlü prefabrik, konteyner ve benzeri geçici barınma malzemesi, yapı malzemesi, makine (kamu kurum ve kuruluşları için alınacak iş ve yapı makineleri dâhil), afet ve acil durum faaliyetlerinde kullanılacak motorlu taşıtlar, araç, gereç, teçhizat, alet, edevat, cihaz ve yedek parça, afet ve acil durum faaliyetleri kapsamında kullanılacak yardım malzemeleri, afet ve lojistik donanımı, teçhizatı, nakil vasıtaları ve taşıtları Ticaret Bakanlığının uygun görüşü alınarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ithal edilebilir veya ithal ettirilebilir.

İthal edilen bu mallar gümrük vergisi ve bu vergi ile birlikte alınan her türlü vergi, resim, harç, fon ve diğer mali mükellefiyetlerden müstesnadır.

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]