MNG Kargo ile Aç kanatlarını Türkiye Semineri (Kobileri bilinçlendirme)Konu

MNG Kargo ile Aç kanatlarını Türkiye Semineri

Tarih

03 Haziran 2013 Pazartesi


 

Sayın Üyemiz,

MNG Kargo A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), T.C.Avrupa Birliği Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile kamu kurumlarından uzmanların katkı ve katılımları ile Kobilerin standartlaşmalarını, ihracat yapabilmelerini, devlet teşvik ve destelerinden faydalanabilmelerini ve 2023 ihracat hedefine ulaşmak için neler yapılabileceğinin anlatılıp, Kobilerde bilinçlendirme yaratılmak istendiği, bu kapsamda Türkiye genelinde 28 ilin dolaşılacağı, böylece her ilin kalkınmasına destek olmayı hedefledikleri,

Bu kapsamda, “AÇ KANATLARINI TÜRKİYE” adlı proje için 06 Haziran 2013 Perşembe günü 09:00-18:00 saatleri arasında İzmir Ticaret Odası Konferans Salonunda bir konferans gerçekleştirileceği 
bildirilmiştir.

Bilgileriniz rica olunur. 

Özlem KATIRCIOĞLU
Genel Sekreter Vekili

TS

Ek: Güncel Program 


Ekler

— MNG Kargo ile Ac Kanatlarini Turkiye Semineri_00003821.doc