Mısır ve Arpanın DİR Kapsamında Kullanımları Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Tarım 

Konu: Mısır ve Arpanın DİR Kapsamında Kullanımları Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi ile belirlenmiştir.

Bu kapsamda, 08/10/2018 tarihinde söz konusu Genelge'ye dercedilen geçici 3'üncü madde marifetiyle, hayvansal yem ihracatını öngören DİİB'ler kapsamında 14/08/2019 tarihine kadar mısır ithalatında dönemsel kısıtlama şartı kaldırılmış olup, yine aynı tarihe kadar anılan DİİB'ler kapsamında mısır ve arpanın eşdeğer eşya olarak kullanılmaması ve söz konusu ithal edilen ürünlerin ihraç edilecek mamül madde bünyesinde kullanılması şartı getirilmiştir.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.