Mısır Otomobil Aküleri Koruma Önlemi Soruşturması Hk.Mısır tarafından 15 Aralık 2014 tarihinde “Otomobil Aküleri” (8507.10 Gümrük Tarife Pozisyonu altında
yer alan) ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measuıe) soruşturması başlatılmıştır.

Soruşturma neticesinde elde edilen bulgulara ilişkin rapor aşağıdaki linkte yer almaktadır.


http://www.uib.org.tr/files/downloads/sirkuler/sirkuler_no_379_misir_otomobil_akuleri_korunma_onlemi_sorusturmasi.pdf