Mısır Menşeli 9609.10 G.T.P.’de Sınıflandırılan “Kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri” Tanımlı Eşyaya İlişkin Damping Soruşturması Açılması Hak
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Kırtasiye

Konu: Mısır Menşeli 9609.10 G.T.P.’de Sınıflandırılan “Kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri” Tanımlı  Eşyaya İlişkin Damping Soruşturması Açılması Hakkında 

Duyuru Özeti:

Mısır menşeli “kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin 2018/24 sayılı Tebliğ, 19.06.2018 tarihli 30453 sayılı Gazete’de yayımlanmıştır. 

ÇHC menşeli 9609.10 G.T.P.’li “kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri”nin ithalatında dampinge karşı 3,16 ABD Doları/144 adet kesin önlem uygulanmakta olup, daha sonrasında mezkur önlem Tayland menşeli eşyaya da teşmil edilmiştir.

Önlem konusu ülkeler menşeli kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Mısır üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik iddialar üzerine Bakanlık tarafından re’sen bir inceleme başlatılmış ve yapılan incelemeler sonucunda Mısır menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.