Mısır’da Taklit Ürünler – Tescil Hk.Mısır’da Taklit Ürünler – Tescil Hk.

Kahire Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıda; Mısır’a ihracat yapan firmalarımızdan, üretmiş oldukları ve ihracatını gerçekleştirdikleri ürünlerin bazı Mısırlı firmalarca Mısır’da tescil edildiği ve Türk ürünlerinin markalarıyla pazara girerek hem Türk malı imajını zedeledikleri hem de üretici-ihracatçı firmalarımızı maddi zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları yönünde şikayetler alındığı belirtilmektedir. Yazıda ayrıca, söz konusu uygulamanın özellikle son dönemlerde kamu otoritesinin zayıfladığı ve mahkemelerde açılan davaların uzun süre devam ettiği Mısır’da oldukça sık görüldüğü ifade edilmektedir. 
Ayrıca bahse konu yazıda, taklit ürünlerin piyasada Türk malı imajına verdiği zararın önüne geçilmesi ve Mısır’a ihracat yapan firmalarımızın maddi zarara uğramamasını teminen, firmalarımızın ürünlerini bu ülkede tescil ettirmeleri ve söz konusu tescil işlemi için Kahire Ticaret Müşavirliğimizce ve İskenderiye Ticaret Ataşeliğimizce de bilinen ve önerilen güvenilir hukuk firmalarıyla çalışmalarının büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.
Ekonomi Bakanlığı