MEDOS – Manuel Düzenlenen Belgeler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  MEDOS – Manuel Düzenlenen Belgeler Hk.

Duyuru Özeti:

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) : Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin onay ve vize işlemlerinin elektronik sistem üzerinden yapılmasına olanak sağlayan bir platformdur.

Ancak, MEDOS sisteminde menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik olarak gerekli teknik çalışmaların TAMAMLANMAMIŞ olması sebebiyle,

Aşağıdaki durumlar için manuel olarak düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarınca imzalanması gerekmektedir.


  • Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamında yer alan eşyalar için,
  • Serbest bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamında yer alan eşyalar için,
  • Antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulan haller için,

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin yazısına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net