Malezya ve Jersey Vergi Anlaşmalarının Onaylanmasına İlişkin Kararlar Yayımlandı.25 Temmuz 2013 tarihli ve 28718 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de Jersey ile yapılan bilgi değişim anlaşmasının ve Malezya ile imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını değiştiren Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin Kararlar yayımlanmıştır.

Buna göre;

  • Jersey ile yapılan bilgi değişim anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunmasına dair 2013/4979 sayılı Karar ile Türkiye’deki yasal prosedür tamamlanmıştır. Taraflar anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli yasal işlemlerin tamamlandığını karşılıklı olarak bildirecekler, bildirimlerden sonuncusunun alındığı tarihi izleyen 30. gün anlaşma yürürlüğe girecektir.
     
  • Malezya ile imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını değiştiren Protokolün onaylanmasının uygun bulunmasına dair 2013/5040 sayılı Karar ile Türkiye’deki yasal prosedür tamamlanmıştır. Taraflar protokolün yürürlüğe girmesi için gerekli yasal işlemlerin tamamlandığını karşılıklı bildirecekler, bildirimlerden sonuncusunun alındığı tarihi izleyen 30. gün Protokol yürürlüğe girecektir.