Mahal Isıtıcıları, Kombine Isıtıcılar, Mahal Isıtıcısı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketleri ve Kombine Isıtıcı, Sıcaklık Kontrolü ve
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Isıtıcılar 

Konu: Mahal Isıtıcıları, Kombine Isıtıcılar, Mahal Isıtıcısı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketleri ve Kombine Isıtıcı, Sıcaklık Kontrolü ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ Hakkında 

Duyuru Özeti:

Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, mahal ısıtıcıları, kombine ısıtıcılar, mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketleri ve kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine yönelik gereklilikleri belirleyen 2018/1 sayılı Tebliğ 28/03/2018 tarihli ve 30374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bahse konu Tebliğ ile;
• Tedarikçilerin yükümlülükleri ve zaman çizelgesine,
• Satıcıların sorumluluklarına,
• Ölçüm ve hesaplama yöntemlerine,
• Piyasa gözetimi amaçlı doğrulama prosedürüne ve 
• Avrupa Birliği mevzuatına uyuma
Dair konular düzenlenmiştir. 
 
  
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.