Kuzey Irak’a Mobilya İhracatı Yapan Firmalarımızın DikkatineKuzey Irak’a Mobilya İhracatı Yapan Firmalarımızın Dikkatine

Merkezi Irak hükümetinin 1 Temmuz 2011 tarihinde başlattığı ithalatta “Sevk Öncesi İnceleme” uygulamasına Irak’ın kuzeyindeki Bölgesel Yönetimin (KIBY) 12 Mayıs Mayıs 2012 tarihinde geçtiği ve söz konusu uygulama kapsamına 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren mobilyaların dahil edileceği, adıgeçen ürünlerde Türk standartlarının benimsendiği ve ürünlerinin Türk standartlarına uygunluğunu belgeleyen ihracatçılarımızın gözetim şirketlerine (Bureau Veritas ve SGS) başvurduklarında doğrudan uygunluk belgesi alabilecekleri hususu firmalarımıza duyurulmuştu.

Bu defa, Kuzey Irak’a ihracatta mobilyalarda sevk öncesi inceleme uygulamasını Kuzey Irak tarafındaki hazırlıkların tamamlanmaması nedeniyle 1 Ekim 2013 tarihine kadar ertelenmiştir. Konuya ilişkin olarak Erbil Ticaret Ataşeliğinin yazısında,

– Kuzey Irak’a yapılan mobilya ihracatımızın, 1 Ekim 2013 tarihine kadar yeni bir uygulamaya tabi olmaksızın mevcut şartlarda devam edeceği,

– 1 Ekim 2013 tarihinden sonra ise, Türk Akreditasyon Kurumu ( TÜRKAK) tarafından akredite edilen Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ankara Yapı Malzemeleri Laboratuarı ile TÜV Rheinland İnegöl Mobilya Test Laboratuvarı tarafından verilecek raporlar çerçevesinde gözetim şirketlerince (SGS ve Bureau Veritas) uygunluk belgesi düzenleneceği

ifade edilmektedir.