Kullanılmış Sondaj ve Delme Makinelerinin İzne Tabi Olması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Sondaj ve Delme Makineleri

Konu:  Kullanılmış Sondaj ve Delme Makinelerinin İzne Tabi Olması Hk.

Duyuru Özeti:

Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esaslar 2022/9 sayılı Tebliğ ile belirlenmektedir.

Tebliğ’in Ek-1’inde yer alan eşyadan gerekli şartları taşıyanların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamındaki ithalatına izin verilmiştir.

Daha öncesinde söz konusu listede yer alan birim kıymetine göre izin verilmiş olan 8430.41.00.00.00 ve 8430.49.00.00.00 GTİP’li “Sondaj ve Delme Makinaları” bu listeden çıkarılmıştır.

 
G.T.İ.P.Eşya TanımıDipnotGrup 1Grup 2Gümrük Kıymet (ABD Doları)Miktar BirimiEşya Yaş Sınırı (Yıl)
Belirli EşyaSivil Havacılık EşyasıDeniz Taşıtları   
8430.41.00.00.00Sondaj Makinaları(d)X  20Kilogram 
8430.49.00.00.00Diğer delme veya sondaj makinaları:(d)X  20Kilogram 

Bundan böyle belirtilen GTİP’teki makinelerin kullanılmış olanlarının ithalinde İthalat Genel Müdürlüğü’nden izin alınması gerekecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net