Korunma Önlemi SoruşturmasıSayı: TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/102-7996                                                                                  Mersin,  08/07/2013

Konu: Korunma Önlemi Soruşturması

 

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya tarafından oluşturulan Ortak Ekonomik Alan (Gümrük Birliği) adına Avrasya Ekonomi Komisyonu tarafından 8433.51.00.01, 8433.51.00.09, 9433.90.00.00 nolu GTİP’lerde yer alan ürünler ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi soruşturması kapsamında %26,7 oranında nihai önlem uygulanması kararı alındığı ve önlem oranının tedrici olarak liberizasyona tabi tutulacağı ifade edilmektedir. Önleme dair Rusya Federasyonu tarafından DTÖ’ye yapılan bildirimin bir örneği ekte sunulmaktadır.

Bilindiği üzere korunma önlemleri soruşturmaları ülke ayrımı yapılmaksızın tüm ülkelerden yapılan ithalata karşı açılmaktadır.

Bilgileriniz rica olunur.

 

 

Canan Aktan ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Ek: DTÖ Bildirimi (2 sayfa)