Kore ve Vietnam Menşeli 5402.47 Tarifesindeki Poliester İpliklere İlişkin Damping Tebliğinde Firma Bazında Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Tekstil

Konu:  Kore ve Vietnam Menşeli 5402.47 Tarifesindeki Poliester İpliklere İlişkin Damping Tebliğinde Firma Bazında Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

Kore ve Vietnam menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “Diğerleri Poliesterlerden” tanımlı sentetik filament iplikleri ithalatına 2022/33 sayılı Tebliğ kapsamında dampinge karşı kesin önlem uygulanmaktadır.

Söz konusu Tebliğ eki listede yer alan firma unvanlarında değişiklik yapılmıştır. Tablodaki  “Hyosung TNC” ibaresi “Hyosung TNC Corporation” şeklinde değiştirilmiştir.

 
GTPEşyanın TanımıMenşe ÜlkeFirmalarDampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin Yüzdesi)
5402.47Diğerleri, poliesterlerdenGüney KoreDaehan Synthetic Fiber Co., Ltd.%8,42
Hyosung TNC
Hyosung TNC Corporation
%8,00
Toray Advanced Materials Korea Inc.%8,42
Huvis Corporation%8,23
Seong-An Synthetics Co., Ltd.
Diğerleri%14,45
VietnamTüm üretici/ihracatçılar%37,54

Değişikliğe ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz