Kore ve Vietnam Menşeli 5402.47 Tarife Pozisyonunda Sınıflandırılan “Diğerleri Poliesterlerden” Tanımlı Ürünlere Dampinge Karşı Önlem Getirilmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Tekstil 

Konu:  Kore ve Vietnam Menşeli 5402.47 Tarife Pozisyonunda Sınıflandırılan “Diğerleri Poliesterlerden” Tanımlı Ürünlere Dampinge Karşı Önlem Getirilmesi Hk.

Duyuru Özeti:

Muhtelif yerli üretici firmalar tarafından yapılan başvuruya istinaden;

Kore ve Vietnam menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “Diğerleri Poliesterlerden” tanımlı sentetik filament iplikleri ithalatına yönelik bir damping soruşturması açılmıştı.

Yürütülen soruşturma sonucunda; Güney Kore ve Vietnam menşeli ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edilmiş olup, GTP’si, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

 
GTPEşyanın TanımıMenşe ÜlkeFirmalarDampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin Yüzdesi)
5402.47Diğerleri, poliesterlerdenGüney KoreDaehan Synthetic Fiber Co., Ltd.%8,42
Hyosung TNC%8,00
Toray Advanced Materials Korea Inc.%8,42
Huvis Corporation%8,23
Seong-An Synthetics Co., Ltd.
Diğerleri%14,45
VietnamTüm üretici/ihracatçılar%37,54


Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]