Kontraplak Tanımlı Eşyalarda Damping Uygulaması HakkındaİLGİLİ SEKTÖR: Genel 


Konu: Kontraplak Tanımlı Eşyalarda Damping Uygulaması Hakkında


Duyuru Özeti: 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 28209790 sayılı dağıtımlı yazısında; Çin menşeli kontraplak cinsi eşyalar için dampinge karşı vergi önlem bulunduğu, bahse konu önlemin Bulgaristan ve Vietnam üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılınmaya çalışılması üzerine, 2016/45 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Bulgaristan ve Vietnam menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında aynı tutarda kesin önlem kararı alındığı,

Bu itibarla, Bulgaristan'da mukim serbest bölgelerden farklı ülkeler menşeli olarak ülkemize ihraç edilen kontrplakların Bulgaristan çıkışlı olarak değerlendirilerek, anılan eşyanın ithalinde dampinge karşı verginin tahsil edilmesinin gerektiği mütalaa edilmiş olupgümrük idareleri bu doğrultuda bilgilendirilmişlerdir. 

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.