Konteyner ve başka araç taşıyan araçlara dönüşüm süresi verildiKonteyner ve başka araçları taşıyan araçlar için gabari dışı yük kriterleri, araçların teknik dönüşümüne imkan vermek adına 1 Temmuz 2014’ten itibaren uygulanacak.

ANKARA – Konteyner ve başka araçları taşıyan araçlar için gabari dışı yük kriterleri, araçların teknik dönüşümüne imkan vermek adına 1 Temmuz 2014’ten itibaren uygulanacak.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ”Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yönetmeliğin ”Gabari (taşıtların köprü ve benzeri yerlerin altından rahatça geçebilmeleri için en yüksek boyutları belirten ölçüler) dışı yük yüklenemez, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilemez” hükmü, konteyner taşıyan araçlar ile araç taşımak amacıyla özel olarak imal edilmiş araçların yaptıkları taşımalar için, söz konusu araçların gerekli teknik dönüşümüne imkan vermek üzere 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak.

Kaynak: Dünya Gazetesi