Kıymet Kriterli Gözetim Genelgesi HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Kıymet Kriterli Gözetim Genelgesi Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Gümrükler Genel Müdürlüğü; Gözetim Uygulamasına İlişkin Karar ve ilgili gözetim tebliğleri kapsamında gümrük idarelerince yapılacak işlemleri belirleyen 2019/1 sayılı Genelge’yi yayımlamıştır.
 

Yapılan düzenleme ile;
 

  –  Gözetim belgesinin gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacaktır.Eşya kıymetinin gözetim tebliğinde belirtilen kıymetten düşük olması durumunda, eşya kıymetinin gözetim tebliğinde belirtilen düzeye çıkmasını sağlayacak şekilde yurtdışı diğer gider beyan edilmesi halinde yükümlüden gözetim belgesi ibrazı istenilmeyecektir. 
  –  Yapılan kontrollerde, gözetim belgesinin beyan edilmediği ve beyan edilen kıymetin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmadığının tespit edilmesi halinde, yükümlünün talebi halinde kıymetin, gözetim kıymetine yükseltilmesine izin verilecektir. Ancak, bu durumda beyanın bağlayıcılığına ilişkin hükümler geçerli olacaktır.
 
  – Kıymetin gözetim kıymetine çıkarılmasına ilişkin beyanda bulunulmasından sonra, geri verme talebinde bulunulması, bu başvurunun reddedilmesi üzerine dava açılarak idare aleyhine verilen karar ile geri verme işleminin yapılması durumunda, yükümlünün gözetim belgesi sunulmaksızın işlem yapmasına izin verilmesini temin eden ek beyanın ortadan kalktığı ve beyanın başlangıcındaki duruma dönüldüğü varsayılacaktır.
 
  –  Bu durumda süreç tekrar işletilecek, 2016/9 sayılı Genelgede belirtilen usuller takip edilerek alınacak sonuca göre işlemler tekemmül ettirilecektir. 2016/9 sayılı Genelge; Gümrük Kanunun 235 inci maddesinin 1 inci fıkrasının c bendi kapsamındaki işlemlere ilişkin açıklama getirmekte olup, yukarıdaki madde uyarınca dava kazanılmış olsa dahi Gümrük Kanunun 235-1/c maddesi çerçevesinde işlem yapılmasını gerektirecek durumlarla karşılaşılması ihtimali bulunmaktadır.

*2018/10 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net