Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ HakkındaİLGİLİ SEKTÖR: Kimya

Konu: Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ Hakkında

Duyuru Özeti:
04/08/2017 tarihli 30144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/7 sayılı İhracat Tebliği ile Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme hükümleri uyarınca tebliğ eki listelerde  yer alan kimyasal maddelerin ihracatına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Söz konusu düzenleme ile ihracat kontrolüne tabi kimyasal maddeler, izin başvusu süreci, iznin geçerlilik süresi ve ihracat sonrası yapılacak işlemler detaylandırılmıştır.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.