Kep Adresi Hk.Sayın İlgili;
Kep adresi alma zorunluluğuna dair bildirimler, yönetmeliğin aşağıda belirtilen 7.maddesi yürürlüğe girmeden önce yapılmıştı.

 

Firmalarınıza elektronik posta ile KEP adreslerinize yapılabilecek herhangi bir tebligatın süresinin geçmesi durumunda itiraz süresinin veya ödeme emrinde belirtilen ödeme vadesinin geçirilmesi veya mahkeme başvuru sürelerinin kaçırılması gibi durumlarla karşılanabileceğinin altını çizmek ve hukuki hakların kaybedilmesine yol açacağının bilinmesi hususunda sizleri Subaşı Gümrük Müşavirliği olarak bilgilendirmek istiyoruz.

KEP adreslerinizin düzenli olarak kontrol edilmesi ve gelen elektronik tebligatların ilgili birimlerle paylaşılması gerektiğini ve sürelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini önemle hatırlatırız.

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ 
“MADDE 7 – (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.
(2) Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan Anonim,Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, tebligat çıkarmaya yetkili merciler (Örneğin; Gümrük Müdürlükleri)nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.”
 
Bilgilerinize,
Saygılarımızla Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE