KDV Oranlarında Değişiklik Yapılması ile ÖTV Kanunu Eki Bazı Listelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Duyuru01.12.2013 tarihli 28838 sayılı Resmi Gazetede KDV Oranlarında Değişiklik Yapılması ile ÖTV Kanunu Eki Bazı Listelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

 

Aşağıdaki linkten Resmi Gazeteye ulaşabilirsiniz.

 

2013/5595 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar

 

Kısaca önemli değişiklikler;

 

·         24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı Listede değişiklik Yapılarak;

Ø   Finansal Kiralama Kanunu kapsamında Kullanılmamış olarak ithal edilebilecek Makine ve Cihazların kapsamı oldukça genişletilmiştir.

Ø  Gazete ve Dergilerin elektronik ortamda Satışı Listeye eklenmiştir.

Ø  0105 tarife pozisyonunda yer alan Canlı Kümes Hayvanları Listeden çıkartılarak II sayılı listeye(%8 KDV) alınmıştır.

 

·         24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (II) sayılı Listede değişiklik Yapılarak;

Ø  Elektronik kitap ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı Listeye eklenmiştir.

Ø  0105 tarife pozisyonunda yer alan Canlı Kümes Hayvanları Listeye alınmıştır.

 

·         8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararın 1 inci ve 3 üncü maddesinde yer alan liste değiştirilmiştir.

·         4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki  vergi tutarları uygulanarak teslim edilen 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. nda yer alan malların vergi tutarları belirlenirken, bu mlların bünyesinde Türkiye’de toplanan bitkisel yağ ile atık yağlardan elde edilen oto biodizel(3824.90.97.90.54) harmanlanmış olarak bulunuyorsa, oto biodizel miktarı kadar eksik uygulanacağı belirtilmiştir.

 

Karar’ın ÖTV Kanunu Eki (I) Sayılı Listenin (B) Cetveli ile ilgili değişikliği 01.01.2014 tarihinde, diğer maddeleri 02.12.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.