Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge’nin Tek Pencere Sistemi – TPS Kapsamına Alınması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Motorlu Araçlar

Konu:  Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge’nin Tek Pencere Sistemi – TPS Kapsamına Alınması Hk.

Duyuru Özeti:

Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenen Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belgenin düzenlenmesi ve kullanımına ilişkin işlemler 2023/6 sayılı Genelge uyarınca Tek Pencere Sistemi kapsamına alınmıştır.
 
  • 1096 kodlu TPS-Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge’ye ilişkin bilgilere istinaden TPS tarafından 23 haneli gümrük belge numarası oluşturulacak olup, belge numarası Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri tarafından yükümlüye gösterilecektir.
  • Yükümlü tarafından söz konusu araçların ithalatında gümrük beyannamesinde OTV2M (Distribütör harici ithalatçılar (münferit ithalatçı) için) muafiyet kodu kullanılması halinde 1096 kodlu belgenin beyannamenin 44 nolu hanesinde beyan edilmesi zorunlu olacaktır.
  • VUK Genel Tebliği’nin geçiş hükmü uyarınca halihazırda kağıt ortaında alınmış olan belgeler 01.03.2023 tarihine kadar kullanılabilecektir.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net