Kayda Alınmak Suretiyle Gözetime Tabi Tutulan Ürünlere İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Kayda Alınmak Suretiyle Gözetime Tabi Tutulan Ürünlere İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

Aşağıda detaylarına yer verilen ürünlerin ithalatı ilgili Tebliğler kapsamında kayda alınmak suretiyle gözetime tabi tutulmaktaydı.


  • 2010/8 Sayılı Tebliğ kapsamında; Kivi
  • 2021/1 Sayılı Tebliğ kapsamında: Tarife cetvelinin 03 faslındaki ve 1604 ile 1605 pozisyonundaki su ürünleri
  • 2021/2 Sayılı Tebliğ kapsamında: 0602 ve 0603 pozisyonundaki canlı bitkiler/çiçekler
  • 2021/2 Sayılı Tebliğ kapsamında: Sarımsak, badem, ceviz, muz, çay, tatlı biber, kırmızı biber, yer fıstığı, keten, rep, kolza, ayçiçeği ve aspir tohumu, ayçiçeği tohumu un ve kaba unları ve ayçiçeği tohumu yağı,
2022/1 sayılı Tebliğ ile;

Yukarıda sıralanan 4 farklı Tebliğ yürürlükten kaldırılmakta ve ilgili ürünlerin kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin işlemlerin 01.01.2022 tarihinden itibaren 2022/1 sayılı tek bir Tebliğ kapsamında yürütülmesi düzenlenmektedir.

Ayrıca, “2008.19 tarifesindeki Sert kabuklu meyvalar – Diğerleri” tanımlı ürünler de yeni düzenleme ile gözetim kapsamına alınmıştır.


  • Tebliğ eki listede yer alan ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine “ithalat.ebirlik.org” internet sitesi üzerinden kaydettirmeleri gerekmektedir.
  • İthal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenecektir.
  • Kayıt Belgesi başvurusuna eklenecek belgelerin tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve ithalata ilişkin bilgiler ile birlikte ithalat.ebirlik.org internet sitesi üzerinden iletilmesi gerekmektedir.
Söz konusu değişiklikler 01/01/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ. 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net