Kanada / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi SoruşturmalarıKANADA / ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMALARI
 

Kanada tarafından Hindistan ve Rusya Federasyonu menşeli “Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünleri” (7208.51 ve 7208.52 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülmekte olan anti-damping soruşturması bağlamında ilgili ülkeler için %15,3 ve %98,1 arasında değişen oranlarda damping marjlarına ve aynı üründe Hindistan menşeli ithalata karşı yürütülen telafi edici vergi/sübvansiyon soruşturması kapsamında ton başına 7,844 Hindistan Rupisi tutarında telafi edici vergi oranına hükmedildiği ifade edilmektedir.
Söz konusu durumun ülkemizin bahse konu “Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünleri” (7208.51 ve 7208.52 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) üründe Kanada’ya ihracatında Hindistan ve Rusya Federasyonu menşeli  ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği bildirilmektedir.

Kaynak : Ankara Demir ve Demir Dışı Metallar İhracaçı Birliği