Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Yapılan Değişiklikler Hk. (Tanık Koruma)

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Yapılan Değişiklikler Hk. (Tanık Koruma)

Duyuru Özeti:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3. Maddesinde “Kaçakçılık Suçları” tanımlanmakta, 23. Maddesinde ise kaçakçılık suçlarının önlenmesi kapsamında “İkramiye” ödenmesine ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

05.04.2023 tarihinde 5607 sayılı Kanununun “Kaçakçılığı Önleme, İzleme ve Araştırmakla Görevli Olanlar” başlıklı 19. Maddenin 4. Fıkrasına  malvarlığı değerlerini ihbar edenler ile malvarlığı aklama suçunu ihbar edenlerin de tanık koruma hükümlerinden yararlanmasına ilişkin hüküm eklenmiştir. İlgili maddenin son hali aşağıdaki gibidir. 


Kaçakçılığı Önleme, İzleme ve Araştırmakla Görevli Olanlar – 19/4

Bu Kanunun 3 üncü maddesi kapsamındaki suçları ihbar edenler ile 23 üncü maddesi gereğince ikramiye ödenmesi öngörülen muhbirlerin kimliği izinleri olmadıkça veya ihbarın niteliği haklarında suç oluşturmadıkça hiçbir şekilde açıklanamaz. Bu kişiler hakkında tanıkların korunmasına ilişkin hükümler uygulanır. (Ek cümle: 05/04/2023-7445/29 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen suçlardan elde edilen malvarlığı değerlerini ihbar edenler ile bu suçlardan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu ihbar edenler hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.


Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]