JAPONYA’ YA TAZE MEYVE SEBZE İHRACATI HK. 

Sayı: TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2013/555-8837                                                                         Mersin, 29/07/2013 

Konu: JAPONYA’ YA TAZE MEYVE SEBZE İHRACATI HK.

 

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ nden alınan yazıda özetle;

Bilindiği üzere Japonya, bir ada ülkesi olması nedeniyle taze meyve ve sebze ithalatında sıkı bir bitki karantina mevzuatı uygulanmakta olup, bitki karantina uygulamalarına tabi ürünlerin ithalat yasağının kalkması mezkûr ülke makamlarınca belirli prosedürlerin yerine getirilmesi şartına bağlanmıştır.

Bu bağlamda, Tokyo Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda, keyfiyete ilişkin yapılan araştırmalar sonucunda Japonya’ ya ithalatı şarta bağlı veya serbest olan ürünlere müteallik kısa bir bilgi notu hazırlandığı belirtilmekte olup, anılan not ilişikte gönderilmektedir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

Canan AKTAN ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

EK: Bilgi Notu (2 sayfa)