İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/6) 

 

8414.80.80.20.00

Yalnız evlerde kullanılan ve aspiratörü olan filtreli davlumbazlar

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (8415.81.00.10.00; 8415.82.00.10.00; 8415.83.00.10.00;  8415.90.00.10.00; 8415.90.00.90.19 hariç)

8418.10 )

8418.21 )

8418.29 )

Yalnız ev tipi soğutucular

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

8419.19.00.00.11

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

8421.12

Çamaşır kurutma makinaları

8421.21.00.00.00

Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar

8422.11.00.00.00

Evlerde kullanılanlar

8424.10.00.00.00

Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

84.27

Forkliftler 

8450.11 )

8450.12.00.00.00 )

8450.19 )

Yalnız evlerde kullanılan çamaşır makinaları

8451.21.00.00.11

Evlerde kullanılanlar

8452.10

Ev tipi dikiş makinaları

84.71

Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar (8471.80.00.00.00; 8471.90.00.00.00 hariç)

85.08

Vakumlu elektrik süpürgeleri (8508.70.00.00.00 hariç)

8509.40

Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri

8509.80

Yalnız mutfak artıklarını öğüterek yok eden makinalar

8510.10.00.00.00

Traş makinaIarı

8510.20.00.00.11

Saç kesme makinaları

8510.30.00.00.00

Epilasyon cihazları

8512.30.10.00.00

Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmları

8516.31

Saç kurutucular

8516.40

Elektrikli ütüler

8516.50.00.00.00

Mikro dalgalı fırınlar

8516.60.10.00.00

Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)

8516.60.70.00.00

Izgaralar ve kızartma cihazları

8516.60.80.00.00

Gömme fırınlar

8516.60.90.00.11

Tost makinaları

8516.71.00.00.11

8516.71.00.00.12

8516.71.00.00.19

Sadece kahve yapmaya mahsus olanlar

Sadece çay yapmaya mahsus olanlar

Diğerleri

8516.72.00.00.00

Ekmek kızartma makinaları

8516.79.20.00.00

Fritözler

85.17

Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda (yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil), (84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya verici cihazlar hariç) (8517.70 hariç)

8518.40

Elektrikli ses frekans yükseIteçIeri (amplifikatörIer)

8518.50.00.00.00

Takım halindeki ses yükselteçleri

85.21

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)

8525.80.19.00.11

Yalnız görüntü veren televizyon kameraları

8525.80.19.00.12

Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları

8525.80.30.00.00

Dijital kameralar

8525.80.91.00.00

Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilenler

8525.80.99.00.00

Diğerleri

8526.91.80.00.11

İstikamet bulucular

85.27

Radyo yayınlarını alıcı cihazlar (aynı kabin içinde ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın)

85.28

Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)

8531.10

Hırsızlığa veya yangına karşı alarmlar ve benzeri cihazlar

8701.10.00.00.00

Motokültörler

8701.90

Diğerleri (8701.90.50.00.00, 8701.90.90.00.11 hariç)

8702.10.11.12.00

Midibüs

8702.10.11.13.00

Minibüs

8702.10.91.12.00

Midibüs

8702.10.91.13.00

Minibüs

8702.90.11.12.00

Midibüs

8702.90.11.13.00

Minibüs

8702.90.31.12.00

Midibüs

8702.90.31.13.00

Minibüs

8702.90.90.00.00

Diğer motorlarla mücehhez olanlar

8703.21.10.10.00

Binek otomobilleri

8703.21.10.90.19

Diğerleri

8703.22.10.10.00

Binek otomobilleri

8703.22.10.90.12

Motorlu karavanlar

8703.22.10.90.19

Diğerleri

8703.23.11.00.00

Motorlu karavanlar

8703.23.19.11.00

Silindir hacmi 1500 cm3ü geçen fakat 1600 cm3ü geçmeyenler

8703.23.19.12.00

Silindir hacmi 1600 cm3ü geçen fakat 2000 cm3ü geçmeyenler

8703.23.19.13.00

Silindir hacmi 2000 cm3ü geçenler

8703.23.19.90.19

Diğerleri

8703.24.10.10.00

Binek otomobilleri

8703.24.10.90.19

Diğerleri

8703.31.10.10.00

Binek otomobilleri

8703.31.10.90.19

Diğerleri

8703.32.11.00.00

Motorlu karavanlar

8703.32.19.11.00

Silindir hacmi 1500 cm3ü geçen fakat 1600 cm3ü geçmeyenler

8703.32.19.12.00

Silindir hacmi 1600 cm3ü geçen fakat 2000 cm3ü geçmeyenler

8703.32.19.13.00

Silindir hacmi 2000 cm3ü geçenler

8703.32.19.90.19

Diğerleri

8703.33.11.00.00

Motorlu karavanlar

8703.33.19.10.11

Silindir hacmi 2500 cm3ü geçen fakat 3000 cm3ü geçmeyenler

8703.33.19.10.12

Silindir hacmi 3000 cm3ü geçenler

8703.33.19.90.19

Diğerleri

8703.90.10.00.00

Elektrik motorlu taşıtlar

8703.90.90.00.00

Diğerleri

8704.21.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

8704.21.31.00.00

Yeni olanlar

8704.21.91.00.00

Yeni olanlar

8704.31.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

8704.31.31.00.00

Yeni olanlar

8704.31.91.00.00

Yeni olanlar

8704.90.00.00.00

Diğerleri

87.11

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler

8712.00

Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekli dağıtım amaçlı bisikletler dahil)

87.13

Engelliler için taşıyıcılar (motoru veya hareket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın)

 8715.00.10.00.00

 Bebek arabaları

90.06

Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları (85.39 pozisyonundaki deşarj lambaları hariç) (9006.91.00.10.00; 9006.91.00.90.00; 9006.99 hariç)

9018.90.10.00.11

Elektronik tansiyon aleti

9018.90.10.00.12

Mekanik tansiyon aleti

9018.90.10.00.13

Kan basıncını ölçmeye mahsus diğer alet ve cihazlar

9019.10.10.00.11

Cihazlar

9019.10.90.00.13

Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri

9021.40.00.00.00

Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar (aksam, parça ve aksesuar hariç)

9506.91.10.00.00

Güç ayarlama mekanizmalı egzersiz aletleri (aksam, parça ve aksesuar hariç)

 

Elektronik kayıtlar

MADDE 2  (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerince garanti belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalat işlemleri, garanti belgesinin orjinal nüshası aranılmaksızın belgenin elektronik ortamdaki kayıtları dikkate alınarak yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3  (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4  (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.