İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2015/7358)5510.30.00.00.00 G.T.İ.P’li Diğer İplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk ile karışık olanlar) (yalnızca  bambu iplikleri) isimli eşyanın ithalatında yıllık 2000 Ton Tarife Kontenjanı açılmıştır.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Karar Sayısı : 2015/7358
Ekli “İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/2/2015 tarihli ve 20204 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Kararı görmek için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150505-3-1.pdfNormal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE