İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğİTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/21)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 13/6/2015 tarihli ve 29385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’in 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Üretici Firma

Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları/m2)

4411.13.90.00.11 4411.14.90.00.11 4411.92.90.00.11 4411.93.90.00.11

LaminatParkeler

Almanya

Falquon GmbH

  0,00

Kronotex GmbH & Co. KG

  0,30

Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH

  0,33

Classen Industries GmbH

  0,31

MeisterWerke Schulte GmbH

  0,53

Diğerleri

  1,05
 

 


MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı (05/11/2015) tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 
 
   29.maddenin Değişmeden Önceki Hali:

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Damping Önlemi ($/m2)

4411.13.90.00.11
4411.14.90.00.11
4411.92.90.00.11
4411.93.90.00.11

Laminat Parkeler

Almanya

Falquon GmbH

0 ABD Doları/m2

Kronotex GmbH & Co. KG

0,30 ABD Doları/m2

Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH

0,33 ABD Doları/m2

Classen Flooring International GmbH

0,31 ABD Doları/m2

MeisterWerke Schulte GmbH

0,53 ABD Doları/m2

Diğerleri

1,05 ABD Doları/m2