İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No.2015/9)Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 2 – (1) 13/2/2008 tarihli ve 26786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/9) ile başlatılan soruşturma sonucunda, 18/4/2009 tarihli ve 27204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/12) ile, 5603.14 Gümrük Tarife Pozisyonunda (GTP) yer alan Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “koagüle suni deri” ithalatına 1,9 ABD Doları/Kg dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
 
Karar
MADDE 26 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, ÇHC menşeli “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ıgeçen dokunmamış mensucat” (koagüle suni deri) için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/12 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe konulan önlemlerin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmeden uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
 

GTP

Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem
(ABD Doları/Kg)

 

5603.14

Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış
veya lamine edilmiş dokumaya elverişli
suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı
150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat

ÇinHalk  Cumhuriyeti

1,9 ABD Doları/Kg

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150412-4.htm
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE