İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No.2015/8)Yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, ÇHC, Endonezya ve Hindistan menşeli “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler” (kesik elyaf ipliği) için aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmeden uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

Değerlendirme
MADDE 23 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesi halinde, damping ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu incelenmiş olup, önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda üretici/ihracatçı firmaların önlemlerin yokluğundaki davranışlarını yeniden yansıtacak olan esas soruşturmada tespit edilen damping marjının önemli seviyelerde olduğu; YÜD’ün ürün karlılığı, üretim, kapasite kullanım oranı, yurtiçi satışlar, istihdam ve pazar payı gibi göstergelerinin olumlu seyir izlediği; bunun yanı sıra soruşturma konusu ülkelerin yüksek üretim ve kapasiteleri ile dünya ihracatındaki lider konumunu sürdürdüğü görülmüştür. Bu kapsamda, mevcut önlemin ortadan kalkması durumunda dampingli ithalatın ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu sonucuna varılmıştır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sonuç
Karar
MADDE 24 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, ÇHC, Endonezya ve Hindistan menşeli “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler” (kesik elyaf ipliği) için 12/1/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/1) ile yürürlüğe konulan önlemlerin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmeden uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
 

GTP

Madde

Menşe Ülke

Üreticiler

Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları/ Kg)


55.08; 55.09
(5509.52; 5509.61;
5509.91 hariç)
55.10 (5510.20 hariç);
55.11

Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler

ÇHC

Nantong A-Z Textıle Co.,Ltd.

0,49

Diğerleri

0,80

Hindistan

Rswm Limited

 0,29 

Diğerleri

0,39

Endonezya

PT Elegant Textile Industries

PT Sunrise Bumi Textile

PT Apac Inti Corpora

0,23

PT Kamaltex

0,25

PT Sinar Panua Djaja

PT Bitratex Industries

PT Hımalaya Tunas Texindo

PT Indoroma

PT Lotus Indah Textile Industries

PT Srı Rejeki Isman-Sritex

PT Kewalram Indonesia

PT Lotus Indah Textile Industries

PT Embee Plumbon Tesktil

PT Indo Liberty Textiles

PT Himalaya Tunas Texindo

Polysindo Eka Perkasa

PT Kawalram

Diğerleri

0,40

 
Uygulama
MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkesi ve üreticileri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı (17/04/2015)tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150417-8.htm
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE