İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No.2015/31)

 İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/31)
 
Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) yer alan “bisiklet dış lastiği” ile 4013.20.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bisiklet iç lastiği”dir.
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından, Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.
(2) Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka menşeli ithalatta uygulanan soruşturmaya konu mevcut önlemler, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
 
 Bu Tebliğ yayımı (15/07/2015) tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğin tamamı için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150715-14.htm
  Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE