İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No.2015/16)Soruşturma konusu ürün
MADDE 6 – (1) Soruştrma konusu ürün 70.07 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında yer alan “temperlenmişveya lamine edilmiş emniyet camları”dır. Söz konusu ürün otomotiv, asansör vb. ürün imalatında kullanılmaktadır.
(2) Temperlenmiş emniyet camları, ürün yapısı itibariyle %100 düz camdan oluşmaktadır. Ürünün çeşidine göre boya ve gümüş baskı kullanılabilmektedir. Lamine edilmiş emniyet camları ise %67 düz cam, %33 polivinildenoluşmaktadır. Ürün çeşidine göre bünyesinde boya ve gizli rezistans teli bulunabilmektedir.
Sonuç ve Karar
Karar
MADDE 24 – (1) Soruşturma sırasında dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcudiyetine ilişkin ön belirlemeler yapıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında belirtilen oranda teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.
 

GTP

Eşyanın Tanımı

 
Menşe Ülke
 

Üretici /İhracatçı Firma

Teminat Oranı (CIF %)

70.07

Emniyet Camları (temperlenmiş veya lamine edilmiş)

Çin Halk Cumhuriyeti

Xinyi Automobile Glass(Shenzen) Co., Ltd.

33,1

Diğerleri

63,7

İsrail

Phoenicia Flat GlassIndustries Ltd.

34,5

Diğerleri

53,2

 
Süre
MADDE 25 – (1) Karar maddesinde belirtilen geçici önlemler, Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde, zararın önlenmesi için damping marjından daha düşük oranda kesin önlemlerin yeterli olup olmadığının incelenecek olması nedeniyle, soruşturma ile ilgili kesin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına kadar, azami 6 ay süreyle yürürlükte kalır.
Uygulama
MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda teminat alırlar.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı (23/05/2015) tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin tamamı için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150523-13.htm Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE